Cursus persoonlijke ontwikkeling voor apothekers

Pharmaceutisch Weekblad, 11 januari 2002

Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse huisartsen, specialisten, dierenartsen en tandartsen een stressvol leven leidt. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de openbare apotheker een uitzondering vormt op dit patroon.

Persoonlijke ontwikkeling voor werk en privé vraagt ruimte voor bezinning en voor het zoeken van antwoorden op nieuwe eisen die worden gesteld aan de kwaliteit en deskundigheid van de apotheker. Die bezinning kan individueel gebeuren, samen met de levenspartner of samen met collega’s.

O-LENG Stressmanagement en Conflictbemiddeling start op 8 maart 2002 de cursus “Persoonlijke ontwikkeling samen met uw levenspartner”. Deze cursus is geaccrediteerd voor 3 punten en zal in het komend jaar vier keer worden gegeven. De kosten bedragen Eur 2.050,- per paar (32 uur).

De eerste van de twee cursussen “Persoonlijke ontwikkeling samen met collega’s” start op 21 maart 2002. De kosten per persoon bedragen Eur 1.250, – ( 3 punten). Zie voor data en overige informatie van de cursus “Persoonlijke ontwikkeling” de website www.o-leng.nl of neem contact op met telefoonnummer 0492 599198.