Familiebedrijven

Overdracht familiebedrijven: de persoonlijke kant voorop

Het belang van het familiebedrijf voor de Nederlandse economie

Ruim de helft van de 350 000 bedrijven in Nederland met werknemers is familiebedrijf. Ze bieden werk aan de helft van de beroepsbevolking en produceren de helft van de toegevoegde waarde van het bedrijfsleven. Kortom, de ruggengraat van onze economie.

Directeur- Groot- Aandeelhouders –DGA met pensioen. Ze dragen hun familiebedrijf over aan de volgende generatie of verkopen het aan derden. Bedrijfsoverdracht maakt een familiebedrijf zeer kwetsbaar, vooral vanwege de persoonlijke kant.

Cartoon DGA

De O-LENG aanpak bij bedrijfsoverdracht
O-LENG heeft een speciale aanpak ontwikkeld gericht op de DGA persoonlijk, onder de titel: De persoonlijke kant voorop.

Doelen

  • De DGA stimuleren om tijdig stil te staan bij bedrijfsoverdracht, liefst vijf jaar van te voren en om tijdig concrete plannen te maken
  • De DGA stimuleren om tijdens de cyclus vooral stil te staan bij de persoonlijke kant van de bedrijfsoverdracht. De DGA kan de financiële, fiscale en organisatorische aspecten van de overdracht beter sturen als hij weet wat hij persoonlijk wil; inclusief het inschakelen van de benodigde adviseurs.
  • De opbouw stimuleren van een laagdrempelig en veilig netwerk van DGA- overdragers om over de bedrijfsoverdracht met elkaar te kunnen praten

Methode
O-LENG begeleidt  individuele DGA’s en hun families in de persoonlijke kant van de overdracht en de te maken keuzes in de familie. Inschakeling van de partner is een essentieel onderdeel van de O-LENG aanpak.

Ook wordt in groepsverband gewerkt.

10 DGA’s en hun partners komen vier avonden bijeen.
Zij praten met ervaringsdeskundigen die het familiebedrijf hebben overgedragen binnen de familie of hebben verkocht aan derden.
Ze praten met elkaar over het plan van aanpak voor de overdracht van hun bedrijven.

Een terugkombijeenkomst na bijvoorbeeld een half jaar is onderdeel van de aanpak voor de DGA’s die daarvoor kiezen.
Een bijeenkomst voor de opvolgers past ook in de aanpak.

Verdere informatie

O-LENG heeft  Overdracht familiebedrijven, de persoonlijke kant voorop, overgedragen aan de Merlijngroep in Den Bosch.

Coaching bij overdracht familiebedrijf – Coaching bij Merlijn Advies Groep (merlijngroep.nl)

Column van Piet Jeuken over overdracht familiebedrijven

Dochters blijken geschikt voor bedrijfsoverdracht! – Casus Merlijn (merlijngroep.nl)