Visie

Persoonlijke Ontwikkeling voor werk én privé

Sinds 2001 worden in CAO’s afspraken gemaakt over de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan-POP ter stimulering van de employability van werknemers. Het is een belangrijk element in de arbeidsvoorwaarden in Nederland. In een POP staat hoe iemand zich op korte termijn verder wil en kan ontwikkelen in de huidige functie of in een toekomstige functie. Hoe de persoonlijke ontplooiing in het werk en de organisatiedoelen op evenwichtige wijze te combineren.

Uit O-LENG onderzoek blijkt dat het Persoonlijk Ontwikkelingsplan in CAO’s zich richt op de loopbaan van de werknemer zonder gelijkwaardige aandacht voor de privé-situatie. Werk en privé raken en beïnvloeden elkaar echter. Conflicten over de combinatie werk-privé worden drie keer meer veroorzaakt door het werk dan door privé eisen. Werk en privé zijn concurrenten en de combinatie is een bron van spanning.

Publicaties van o.a. TNO Arbeid, Harvard Business Review en de FNV beschrijven Nederlandse en buitenlandse bedrijven die de concurrentie tussen werk en privé weten om te buigen naar een alliantie van belangen. Deze bedrijven overleggen open met hun werknemers over de verschillende eisen en belangen van organisatie en werknemer. Positieve interactie tussen werk en privé blijkt een meerwaarde op te leveren voor beide domeinen.

Het resultaat van het eigen O-LENG onderzoek wijst in dezelfde richting: Persoonlijke Ontwikkeling voor werk én privé; een win-win aanpak voor mens en organisatie .

Medewerkers en organisatie zijn er mee gediend als in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan het professionele en persoonlijke levensdomein van de medewerkers gelijkwaardig behandeld worden. Kortom een POP voor werk én privé en de balans daartussen.

Persoonlijk ontwikkeling voor werk en privé vormt onderdeel van levensfase bewust personeels- en opleidingsbeleid. Sociaal en economisch een sterke combinatie, vooral nu de beroepsbevolking vergrijst. De kracht wordt benut die past bij iedere levensfase die managers, professionals en andere medewerkers tussen hun 25ste en 70ste doorlopen.

Download het o-leng onderzoek

Adobe PDF versie
Microsoft Word versie