Ervaringen van Cliënten

Onderstaand vindt u ervaringen van cliënten met O-LENG in de volgende sectoren

Medische sector

Drs. Pieter van Wijk oud- medisch directeur DHV Zuidoost Brabant

“Piet Jeuken en Willie Roncken hebben tijdens de Warfumcursus van onze DHV een dag verzorgd met als thema persoonlijke ontwikkeling. Met behulp van gevarieerde werkvormen hebben zij huisartsen in contact gebracht met een andere manier van kijken naar werkdruk, balans werk/prive en knelpunten in de werksituatie Zowel cursusleiding als cursisten waren enthousiast over de concrete,toepasbare wijze waarop deze materie werd behandeld en hebben de inbreng van Piet en Willie als warm en dichtbij de huisarts ervaren.Een aanrader dus.”

De Culemborgse huisarts drs. Marcel Knijnenburg over de cursus Persoonlijke Ontwikkeling samen met uw levenspartner:

“Na vijf jaar als huisarts gevestigd te zijn in Culemborg ontstond er een gevoel van onrust. Mijn echtgenote werkt parttime als logopediste. Door werk, kind, bestuurswerk en hobby’s vonden we het wel druk geworden. Vandaar onze interesse voor de cursus. Het leuke van deze cursus is dat het met je partner is. En met (mannelijke en vrouwelijke) collega’s met hun partners. Ieder met een eigen verhaal en levensfase maar met die zelfde rode draad. Wat wil ik eigenlijk, waar krijg ik nu echt energie van, wat kost energie (schrappen dus die bezigheden). Deze zaken met je partner bespreken ligt erg voor de hand, maar wanneer doe je dat in alle drukte. Ondanks het feit dat we als huisartsen toch communicatiespecialisten zijn blijkt ook hier nog het een en ander bij te leren en te oefenen. Handig voor thuis maar ook in het contact met patiënten, collega’s en assistentes.Wat aarzelend vertelde ik over onze cursus aan vrienden. Juist onze “medische vrienden” waren verbaasd en soms afwijzend. “Ik wist niet dat jullie huwelijksproblemen hadden”. Mijn vrienden uit het “harde” bedrijfsleven reageerden positiever. Velen maken daar al persoonlijke ontwikkelingsplannen en kijken bewust naar volgende carriërestappen. Maar wel altijd zonder partner. Terwijl wij dat aspect juist zo leuk en waardevol vonden.”

Marcel Knijnenburg en Corine Kornman

Thijs Vinks, apotheker in Kaatsheuvel over de cursus Persoonlijke Ontwikkeling samen met de levenspartner:

“Het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan heeft me geholpen bij het maken van de keuze in mijn vak waar ik op dat moment voor stond.Het is goed om te weten wat je uitdagingen en valkuilen zijn.Ook vond ik het zinvol om de verschillende stijlen van communicatie te leren kennen en om ermee te oefenen, checken van de boodschap. Bewustwording van hoe je onderhandelt!Opzet en begeleiding van de cursus waren zodanig dat er in goed vertrouwen, ervaringen werden gedeeld.”

Groepspraktijk `t Gasthuis in Gemert, N.Br ( 5 huisartsen) volgde de cursus Persoonlijke Ontwikkeling samen met uw levenspartner. Huisarts drs. Lidwien Bernsen:

“Binnen onze groepspraktijk vinden wij het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn. Hiervoor hebben we verschillende momenten. Jaarlijks komen de huisartsen en hun partners (10 personen) bijvoorbeeld een dag bij elkaar om het afgelopen jaar te evalueren en verwachtingen uit te spreken voor het komend jaar. Hierbij komen van een ieder werk en privé zaken aan de orde. Mijn oog viel op een advertentie waarin deze cursus aangekondigd werd. Het trok mij wel om “onze dag” dit jaar op een andere manier door te brengen. In samenspraak met de trainers hebben we een programma voorbereid voor een avond en een hele dag. In de tussentijd kregen we “huiswerk” op. Dit zorgde ervoor dat ik al ruim voor de bijeenkomst bezig was met vragen als: Wat is de rode draad in mijn leven? Hoe ben ik bezig? Wat wil ik anders? Waar haal ik mijn energie vandaan: wat kost me energie?De bijeenkomsten bestonden vooral uit oefeningen met elkaar, waarbij we in wisselende groepjes werden ingedeeld. Bijzonder vond ik dat er bij ons drie niveaus te onderscheiden zijn: je zet een dergelijke stap voor jezelf, daarnaast ben je een koppel met je partner, maar je bent ook partners in de maatschap.Ik heb het als prettig ervaren dat we als deelnemers gehoord werden in onze wensen en verwachtingen. Bovendien was de cursus heel zorgvuldig voorbereid door de trainers.Het is dokters die altijd bezig zijn met patiënten aan te raden eens bezig te zijn met zichzelf. Deze cursus is daar een goede manier voor.”

Politie

Politiecommissaris Kees Fleerakkers over mediation bij een arbeidsconflict

“Een van mijn medewerkers had zich ziek gemeld. De bedrijfsarts van de Arbo Unie adviseerde mediation omdat een arbeidsconflict de oorzaak van het ziekteverzuim was. Hiervan is door de betreffende medewerker en mijzelf gebruik gemaakt. Wij wilden beiden graag dat ons geschil tot een oplossing werd gebracht. Ik, omdat ik de medewerker graag weer aan het werk wilde hebben en de medewerker omdat hij niet langer thuis wilde zitten. Onder leiding van NMI mediator Piet Jeuken zijn zowel de zakelijke als emotionele kanten van het arbeidsconflict uitvoerig aan de orde geweest. Een aantal alternatieven voor oplossingen hebben we besproken. Gedurende vijf gesprekken in het tijdsbestek van drie weken. Toen waren we er uit.De medewerker is weer aan de slag gegaan. Onze werk- én persoonlijke relatie is door deze intensieve gesprekken weer genormaliseerd.”

ICT

Ing. Jesse Rasmussen, directeur Kred`IT over O-LENG stressmanagement

“In 2001 heeft O-LENG de Kred`IT Dag ingevuld in twee dagen voor twee groepen medewerkers. Kred`IT BV ontwikkelt hoogwaardige software applicaties en telt 18 medewerkers.

Het motto van de dag: “Aandacht voor jezelf en voor elkaar in een natuurlijke omgeving” In een goed doordacht programma werd vooral praktisch gewerkt met persoonlijke communicatie, communicatie in teamverband en omgaan met werkdruk en stress in de IT sector. Wandelingen door de natuur en het brouwen van een eigen hartversterker zorgde voor de nodige ontspanning.

Enkele reacties van deelnemers; “Goede dosering van serieus en ontspannen bezig zijn” “Dag volledig in de vrije natuur; net geen survival; maar toch…” “Ik vind dat de groep nader tot elkaar is gekomen. Ook vind ik dat er ten aanzien van stress zinvolle “tools” zijn besproken”

Een zeer positieve ervaring voor het bedrijf. Communiceren lijkt zo vanzelfsprekend maar goed communiceren moet je leren.”

Internationaal

Clifford Chance Europe: Gerard Tanja, director for Education and HRM of the global law firm Clifford Chance-CC on Work-Life Balance

“O-LENG wrote during 2002 an advice on Work-Life Balance at Clifford Chance Europe based upon interviews with male and female lawyers working in the CC offices Milan, Madrid/Barcelona, Frankfurt/Duesseldorf, Paris and Amsterdam. The way O-LENG handled the project was appreciated by the respondents in the respective countries. The recommendations were well received and played a positive role in the HR policy of some of the CC offices concerned.”

Bosnië-Herzegovina: FNV Mondiaal beleidsmedewerker Leo Mesman over de inschakeling van O-LENG voor een evaluatiemissie in Bosnië-Herzegovina

“Op verzoek van de FNV en het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen-IVVV in Brussel heeft Piet Jeuken van O-LENG samen met een Britse collega de resultaten geëvalueerd van de steun door de internationale vakbeweging aan de vakbeweging in Bosnië-Herzegovina vanaf het einde van de oorlog in 1995 tot 2003. De FNV heeft Jeuken hiervoor benaderd vanwege zijn kennis en ervaring met ontwikkelingssamenwerking. Wij waren erg content met de deskundige en integere wijze waarop het evaluatieonderzoek is uitgevoerd en met de kwaliteit van het evaluatierapport.

FNV Mondiaal was positief verrast door het scherpe inzicht in de uiterst complexe omstandigheden in dit land, dat uit het rapport naar voren komt. De strategische en praktische aanbevelingen waarmee het medio 2003 gepresenteerde rapport besluit, hebben het IVVV en de FNV geholpen om verantwoorde besluiten te nemen over de voortzetting en concrete invulling van het samenwerkingsprogramma in de komende drie jaren.”

Banken

Rabobanken Peelgebied: O-LENG aanpak overdracht familiebedrijven

(Helmond, Deurne, Someren-Mierlo, Laarbeek en Gemert- Bakel)

Vijf  Rabobanken in de Brabantse Peel hebben de handen ineen geslagen bij de begeleiding van directeuren van familiebedrijven die zich voorbereiden op de overdracht van hun bedrijf. Zgn. harde onderwerpen als waardebepaling en zakelijke slaag- en faalfactoren blijken door de deelnemers het laagst gewaardeerd te worden. Het hoogst scoren het praten over de ervaringen met collega’s die al hebben overgedragen en de persoonlijke kant van de overdracht.

Uit die ervaringen hebben de Rabo banken uit Helmond, Deurne, Someren-Mierlo, Laarbeek en Gemert- Bakel hun conclusies getrokken.
De overdragende DGA’s samen met de partner zijn de doelgroep geworden. Maar ook de opvolgers in het familiebedrijf met hun partners. Centraal staan de uitwisseling van ervaringen met collega’s en de persoonlijke kant van de overdracht of overname. Veilig en laagdrempelig.  De zakelijk aspecten zijn naar het tweede plan verschoven. De deelnemers scoren een ruime 8 voor de nieuwe aanpak. Onorthodox voor een bank misschien maar goed voor de klantenbinding. Zaken doen via het hart. Overdracht van familiebedrijven: de persoonlijke kant vooro

Voor meer informatie

Rabobank Helmond

T 0492-594594

Rabobank Kempen -West : O-LENG aanpak overdracht familiebedrijven(Bladel, Eersel, Hapert, Hoogeloon, Reusel, Vessem)

Ook de Rabobank De Kempen West heeft gekozen voor de O-LENG aanpak bij de overdracht van familiebedrijven. De ervaringen van de 10 deelnemende DGA’s met hun levenspartners zijn zeer positief.

Voor meer informatie

Rabobank Kempen West
T 0497- 650104
zakelijk@dekempenwest.rabobank.nl