Persoonlijke Ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor professionals beperken zich niet tot het werk maar richten zich op de persoon als geheel, inclusief het prive leven.

Professionals en organisatie zijn er mee gediend als in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan – POP het professionele en persoonlijke levensdomein gelijkwaardig behandeld worden.
Kortom een POP voor werk én privé en de balans daartussen.

Dat is de visie van O-LENG
Persoonlijk ontwikkeling voor werk en privé vormt onderdeel van levensfase bewust personeels- en opleidingsbeleid. Sociaal en economisch een sterke combinatie, vooral nu de beroepsbevolking vergrijst. De kracht wordt benut die past bij iedere levensfase die managers, professionals en andere medewerkers tussen hun 25ste en 70ste doorlopen.

O-LENG is gespecialiseerd in de begeleiding van “eenzame” professionals met een flinke eindverantwoordelijkheid die weinig systematische feed back krijgen op hun functioneren.
De begeleiding vindt plaats op individuele basis of in groepsverband. Deelname van de partner geeft een toegevoegde waarde.

Voorbeelden zijn:

  • Huisartsen en apothekers
  • Directeuren van familiebedrijven die bezig zijn met de overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie
  • Burgemeesters,wethouders
  • Managers en professionals in loondienst

Cartoon persoonlijke ontwikkeling