LoopbaanPlus voor burgemeesters en partners

In het LoopbaanPlus-programma neemt u als burgemeester  de tijd voor reflectie op het functioneren in uw beroeps- en persoonlijke leven. Het is een intensief programma dat u helpt antwoorden te vinden op belangrijke vragen.

Waar liggen uw ambities?
Zijn er blokkades om die ambities waar te maken en hoe kunnen deze horden genomen worden?

Hoe bereidt u zich voor op een persoonlijk en professioneel leven na het ambt ?

Belangrijk is een goede balans te vinden tussen uw loopbaan, uw privésituatie en de professionele en/of persoonlijke toekomstplannen van uw partner.
Daarom is ook uw partner van harte uitgenodigd om zelfstandig en volwaardig aan LoopbaanPlus deel te nemen. Het  programma is niet gericht op de relatie van de professionals hoewel die wel door het programma beïnvloed kan worden. Het inschakelen van partners is een methode ter vergroting van de effectiviteit en uitvoerbaarheid van uw persoonlijke keuzes.

Wat levert het LoopbaanPlus programma u op?

U krijgt meer inzicht in wie u zelf bent met uw kwaliteiten en uitdagingen,
uw drijfveren en waar u energie van krijgt

U vult uw vakinhoudelijke en bestuurlijke kennis en ervaring aan met communicatie- en onderhandelingsvaardigheden.

U krijgt meer inzicht in de wijze waarop u het burgemeestersambt de komende jaren persoonlijk zou willen invullen.

Of u onderzoekt concreet op welke terreinen buiten het burgemeestersambt er mogelijkheden zijn om een andere werkkring te vinden.

U kunt zich voorbereiden  op een persoonlijk en professioneel leven na het ambt.

U leert de ervaringen, gevoelens en dilemma’s van collega’s en partners nader kennen.

U bouwt een klein maar bijzonder netwerk op waarmee u op een veilige en laagdrempelige wijze kunt praten over uw professionele en persoonlijke vragen.

Waaruit bestaat het LoopbaanPlus programma?

 LoopbaanPlus is een combinatie van zelfwerkzaamheid en werken in een kleine groep van maximaal 12 personen.
Het traject duurt ongeveer zes maanden met een terugkomdag na een half jaar.
Er vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats om te onderzoeken of het programma beantwoordt aan uw specifieke behoeften en waarin de concrete doelen van het traject worden benoemd.

LoopbaanPlus voor burgemeesters in het kort
  1. Kennismakingsgesprek met beide trainers op het kantoor van O-LENG in Helmond.
  2. Het maken van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor Werk en Privé met behulp van een cd-rom. Deelnemende partners maken een eigen POP.
  3. Persoonlijk gesprek en feed back over de gemaakte POP’s, voorafgaand aan het eerste blok.
  4. Eerste groepsblok:Vrijdag vanaf 09.30 plus gezamenlijk diner en overnachting. Zaterdag van 09.00-13.00 uur; daarna afsluitende lunch.
  5. Tweede groepsblok:Vrijdag vanaf 09.30 plus gezamenlijk diner en overnachting. Zaterdag van 09.00-13.00 uur; daarna afsluitende lunch.
  6. Opstellen van Persoonlijk Actieprogramma voor Werk én Privé
  7. Terugkomdag na een half jaar.

Opgave via het Nederlands Genootschap van Burgemeesters