Medische Professionals

O-LENG maakt programma’s op maat over Persoonlijke ontwikkeling voor werk en prive voor medische professionals zoals huisartsen, medische specialisten, apothekers, fysiotherapeuten en anderen.

Voorbeelden zijn:

  • Begeleiding van maatschappen huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten e.a.
  • Cursus Persoonlijke Ontwikkeling voor werk én privé, voor medische professionals.
  • Cursus Persoonlijke Ontwikkeling voor werk én privé voor medisch professionals, samen met de    partner.
  • Interactieve bijdrage over Plezier in het werk voor huisarts, Groningen Ommelanden als onderdeel van een weekprogramma
  • Intervisie voor huisartsen in dezelfde levensfase, 30 of 50 ers, Zuidoost Brabant
  • Een dag Persoonlijke Ontwikkeling voor huisartsen, als onderdeel van driedaagse nascholingscursussen, Zuidoost Brabant
  • Een speciaal ontworpen programma gedurende anderhalve dag over Persoonlijke Ontwikkeling voor een maatschap van huisartsen met partners
lhv knmp O-LENG cursussen Persoonlijke Ontwikkeling voor werk én privé, inclusief de terugkomdagen, zijn vanaf 2001 geaccrediteerd door het College voor Accreditering Huisartsen van de KNMG.

Ook de KNMP heeft in het kader van de herregistratie openbaar apotheker een accreditering toegekend .

Ervaringen van cliënten:

O-LENG heeft de volgende twee programma’s overgedragen aan de Merlijnadviesgroep.nl in Den Bosch

  • Persoonlijke Ontwikkeling voor huisartsen, apothekers en andere medische professionals; samen met uw partner.
  • Persoonlijke coaching van de medische professional zoals huisarts, medisch specialist, apotheker e.a., individueel of samen met de partner.

LoopbaanPlus-voor-professionals-met-partners-brochure-Merlijn.pdf (merlijngroep.nl)

Groepstraject LoopbaanPlus – Blog – Merlijn Advies Groep (merlijngroep.nl)

Drs. Piet Jeuken MA is bedrijfssocioloog Arbeid & Gezondheid en bemiddelaar bij arbeidsconflicten (Nationaal en internationaal mediator). Hij is ervaren als manager, bestuurder en adviseur in bedrijfsleven ( inclusief buitenland), overheid en politiek.

Drs. Willie Roncken  is gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeute voor volwassenen, individueel en als partners.

Cartoon Medische Professionals