Drie artikeltjes

Digitale Nieuwsbrief Human Capital Group, Deloitte & Touche, voorjaar 2003

Leidinggevenden en HR ondersteuners zijn geloofwaardiger en succesvoller bij het werken met POP’s voor medewerkers als zij zelf het goede voorbeeld geven in hun eigen Persoonlijke Ontwikkeling.
Daarom is het belangrijk om af en toe ruimte te scheppen voor bezinning:
– Ben ik goed bezig? Met de goede dingen?
– Lukt het om een goede balans te vinden tussen mijn werk en mijn privé leven?
– Wat geeft me energie? Hoe motiveer ik mezelf?

Drie artikeltjes over Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor werk én privé

I Werken met POP’s begint bij jezelf

Leidinggevenden en HR ondersteuners zijn geloofwaardiger en succesvoller bij het werken met POP’s voor medewerkers als zij zelf het goede voorbeeld geven in hun eigen Persoonlijke Ontwikkeling.
Daarom is het belangrijk om af en toe ruimte te scheppen voor bezinning:
– Ben ik goed bezig? Met de goede dingen?
– Lukt het om een goede balans te vinden tussen mijn werk en mijn privé leven?
– Wat geeft me energie? Hoe motiveer ik mezelf?

Iemand die niet goed voor zichzelf zorgt, zal op den duur ook in zijn werk tekort schieten.

Tijdens de workshop op 8 en 20 mei ( volgeboekt) en 5 en 26 juni over POP’s in het werk beginnen we daarom met onszelf. Op een praktisch manier door je persoonlijke situatie als vertrekpunt te nemen en met respect voor ieders privacy. Dat gebeurt onder begeleiding van Piet Jeuken van O-LENG, gespecialiseerd in POP voor werk én privé
(www.o-leng.nl)
II POP voor werk én privé in de praktijk

Een POP alléén voor het werk schiet tekort, vinden HRM sleutelfiguren. In het toekomstige personeels- en opleidingsbeleid zal Persoonlijke Ontwikkeling voor werk én privé de koers moeten worden. Het onderzoek waarin dit wordt onderbouwd, inclusief de namenlijst van 20 geïnterviewde HRM’ rs, kan worden gedownload van www.o-leng.nl , pagina Visie
Het POP voor werk én privé werkt al in de praktijk. Medische professionals als artsen en apothekers maken een POP voor werk én privé, samen met hun levenspartners. De aanpak van een persoonlijk ontwikkelingstraject samen met de levenspartner is een methodiek die de kans vergroot op steun bij de realisering van persoonlijke plannen. De levenspartner doet volwaardig mee en maakt een eigen POP. De beroepsorganisaties van huisartsen ( LHV) en apothekers ( KNMP) hebben deze door O-LENG ontwikkelde aanpak officieel erkend als nascholing voor het beroep. Ook de ontwikkeltrajecten voor managers/ professionals zonder inschakeling van levenspartners hebben meerwaarde door werk en privé als gelijkwaardige domeinen te behandelen. O.a. in persoonlijke coaching.

Tijdens de workshop op 8 en 20 mei ( volgeboekt) en 5 en 26 juni over POP’s in het werk wordt daarom ook aandacht geschonken aan het POP voor werk én privé. Met respect voor ieders privacy. Dat gebeurt onder begeleiding van Piet Jeuken van O-LENG, die daarin is gespecialiseerd. (www.o-leng.nl)

III POP en Levensloopbanen

Centrale werkgevers- en werknemersorganisaties en de regering onderhandelen al sinds begin 2001 over de fiscale stimulering van persoonlijke ontwikkeling in de loopbaan. Als vervolg hierop wordt in de SER een advies voorbereid over het brede concept van levensloopbanen. Politiek Den Haag speelt hierop in met de introductie van de levensloopregeling. De essentie daarvan is dat het gemakkelijker moet worden een baan te combineren met het privé- leven. Het moet een flexibele regeling worden omdat de behoeften en wensen van mensen ten aanzien van werken, zorgen en leren per levensfase verschillen. Als de overheid, werkgevers en werknemers erin slagen samen afspraken te maken over de zgn. Persoonlijke Ontwikkelingsrekening, zal dat een belangrijke stimulans betekenen voor het POP voor werk én privé. Maar het uiteindelijke succes of falen wordt daar bepaald waar het hart van de arbeidsverhoudingen klopt: in de bedrijven en organisaties zelf.

Tijdens de workshop op 8 en 20 mei ( volgeboekt) en 5 en 26 juni over POP’s wordt ook aandacht geschonken aan het POP voor werk én privé. Met respect voor ieders privacy. Dat gebeurt onder begeleiding van Piet Jeuken van O-LENG die daarin is gespecialiseerd. ( www.o-leng.nl)