O-LENG

Management Info, 01 november 2000

HELMOND – Druk, druk, druk op de zaak en thuis. Carrièremakende tweeverdieners kunnen er van meepraten. ‘Ze hebben te weinig tijd voor zichzelf, het werk en de levenspartner. Wanneer ze ook nog kinderen willen opvoeden, wordt het alsmaar lastiger. Hoe meer ballen ze in de lucht moeten houden, hoe moeilijker het wordt. De spanningen kunnen leiden tot relatieproblemen en slecht functioneren op de werkvloer. En dat kan weer ziekte of burnout tot gevolg hebben.’ Aan het woord is de bedrijfssocioloog en conflictbemiddelaar/NMI mediator Piet Jeuken van O-LENG uit Helmond.

Het bedrijf richt zich op Persoonlijk Onderhoud voor werk en privé. In deze benadering krijgen werknemers, als onderdeel van het opleidingsbeleid van bedrijven, af en toe |de gelegenheid stil te staan bij waar ze mee bezig zijn, zowel privé als op hun werk. Het doel is om opnieuw prioriteiten te stellen die in hun leven van belang zijn. Zo kan voorkomen worden dat ze vastlopen.

‘Het bedrijfsleven heeft baat bij een nieuw personeelsbeleid dat de mens centraal stelt en niet alleen de werknemer’ ™ zegt Jeuken. Samen met zijn partner, de psychologe en psychotherapeute Willie Roncken heeft hij de training ‚één relatie en twéé carrières™©
ontwikkeld waarbij ook de levenspartner wordt ingeschakeld. Niet als therapie maar als een praktische training. In drie dagen, gespreid over twee maanden, houden de paren zich bezig met hun persoonlijke en gezamenlijke prioriteiten. En ze leren om hun communicatie- en onderhandelingsvaardigheid te verbeteren. Om in goede harmonie prioriteiten te kunnen stellen en de keuzen waar te blijven maken in de dagelijkse praktijk- of ze soms bij te stellen.

Vakinhoudelijke trainingen zijn, volgens Jeuken niet meer voldoende om aan alle eisen te kunnen voldoen die de werkomgeving stelt, zegt Jeuken. Volgens hem heeft onderzoek uitgewezen dat deze trainingen slechts in beperkte mate het gedrag op het werk beïnvloeden. ‘Gedragsbeïnvloeding vindt vooral plaats op het emotionele vlak. Trainingen worden effectiever als daarop wordt ingespeeld.’ ™

O-LENG heeft de ervaring dat het bijzonder waardevol en effectief is samen met de levenspartner van tijd tot tijd de balans tussen werk en privé op te maken. De toegenomen zakelijkheid in de relatie ziet de socioloog niet. Die was er volgens hem altijd al ‘alleen noemde men het vroeger niet zo’ ™.
Jeuken verwijst naar de krappe arbeidsmarkt en de vergrijzing van de beroepsbevolking. Hij denkt dat mede daardoor de aandacht voor de combinatie werk-privé één van de nieuwe pijlers wordt van het personeels- en opleidingsbeleid van de toekomst. ‘Het bevordert de binding aan het bedrijf en voorkomt onnodige uitval door ziekte.’ ™ De eerste paren hebben in hun agenda al een gaatje gevonden voor de training.