Persoonlijke coaching van de medische professional

Inhoud Bij deze vorm van begeleiding neemt u individueel of samen met uw partner de tijd voor bezinning op het functioneren in beroeps- en persoonlijk leven. U maakt een Persoonlijk Ontwikkelingsplan-POP voor werk én privé met prioriteiten voor de komende periode. Als uw partner deelneemt doet hij/zij hetzelfde. Tijdens de coachings gesprekken wordt er aandacht geschonken aan communicatie- en onderhandelingsvaardigheden en het vermogen te leren omgaan met conflicten. Vakinhoudelijke kennis vult u aan met persoonlijke vaardigheden en met inzicht in de eigen persoon. Dit als eigentijds antwoord op de uitdagingen van het werk. Inschakeling van de partner is een methodiek die de kans vergroot op steun van thuis bij de realisering van uw persoonlijke ontwikkelingsplannen.
Methode Ter voorbereiding benoemt u alleen of samen met uw partner de persoonlijke prioriteiten in werk en privé en stelt u een Persoonlijk Ontwikkelingsplan op. Dat gebeurt thuis met instrumenten die door O-LENG worden aangereikt. De coachingsgesprekken worden zo georganiseerd dat ze tevens praktische oefeningen zijn in communicatie, conflicthantering en onderhandelen.
Doelgroep Medische professionals, zoals huisartsen, medische specialisten, apothekers e.a.
Duur Kennismakingsgesprek
5 Gesprekken van 1 ½ – 2 uur; Paren 5 x 2 uur
Huiswerk
Data en locatie Op aanvraag
Kosten Op aanvraag
Organisator en Cursusleiding O-LENG
Drs. Piet Jeuken MA , bedrijfsocioloog voor Arbeid & Gezondheid en Stressmanagement
Mevr. drs. Willie Roncken is psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog
Nadere info en aanmelding http://www.o-leng.nl/
info@o-leng.nl
tel 0492-599198
O-LENG, Generaal Dempseylaan 2, 5707 CP Helmond

O-LENG is voor deze persoonlijke coaching geen BTW verschuldigd.

De overheid stimuleert (na)scholing langs fiscale weg. Voor ondernemers en andere in de onderneming werkende personen, zijn in de zakelijke sfeer gemaakte scholingskosten meestal aftrekbaar voor 100%.