Persoonlijke Ontwikkeling voor huisartsen, apothekers en andere medische professionals

De deelnemers wisselen ervaringen uit en doen veel praktische oefeningen. Dat is de kern van de cursus Persoonlijke Ontwikkeling voor medische professionals.

De ontwikkeling van het vak stelt nieuwe eisen aan uw persoon en het werk trekt een wissel op uw privé leven. Misschien loopt u aan tegen eigen gezondheids- en functioneringsrisico’s? En heeft u te weinig tijd voor familie, vrienden of voor ontspanning?

Herkent u dit?

Dan is het verstandig tijd te nemen voor de beantwoording van vragen als:

  • Ben ik goed bezig en met de goede dingen?
  • Bestaat er een goede balans tussen mijn beroeps- en persoonlijk leven?

Omdat sociale ondersteuning werkt als een buffer tegen negatieve stress, is het zo belangrijk dat we betekenisvolle relaties onderhouden. De privé relatie komt als eerste in aanmerking om gevoelens te uiten en over belangrijke zaken te communiceren. De uitvoerbaarheid van nieuwe plannen wordt groter als de partner er achter staat.

Inhoud U maakt beiden uw Persoonlijk Ontwikkelingsplan- POP voor werk én privé met prioriteiten voor de komende periode. U verbetert uw communicatie- en onderhandelingsvaardigheden en uw vermogen te leren omgaan met conflicten. U vult daarmee uw vakinhoudelijke kennis aan met persoonlijke vaardigheden en met inzicht in uw eigen persoon.
Methode Weinig theorie, veel praktijk
Doelgroep Huisartsen, openbaar apothekers en andere professionals/managers met hun levenspartners
Accreditatie Openbaar apothekers 3 punten; huisartsen 28 punten
Aantal deelnemers Min. 3 en max. 6 paren
Duur Kennismakingsgesprek per paar met twee cursusleiders (bij 6 paren) en met één cursusleider bij 3 paren.
Twee blokken van 1 ½ dag, incl. overnachting
Huiswerk
Data en locatie Op aanvraag
Kosten Op aanvraag
Organisator en Cursusleiding O-LENG
Drs. Piet Jeuken MA , bedrijfsocioloog voor Arbeid & Gezondheid
Mevr. drs. Willie Roncken is psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog
Nadere info en aanmelding http://www.o-leng.nl/
info@o-leng.nl
tel 0492-599198
O-LENG, Generaal Dempseylaan 2, 5707 CP Helmond

O-LENG is voor deze persoonlijke coaching geen BTW verschuldigd.

De overheid stimuleert (na)scholing langs fiscale weg. Voor ondernemers en andere in de onderneming werkende personen, zijn in de zakelijke sfeer gemaakte scholingskosten meestal aftrekbaar voor 100%.