Partners doen mee bij persoonlijk ontwikkelingsplan

ANP Persbericht, 26 december 2000

HELMOND (ANP) – Een toenemende aantal bedrijven stimuleert hun
werknemers om de partner te betrekken bij een persoonlijk ontwikkelingsplan. Socioloog Piet Jeuken en zijn partner psycholoog. Willie Roncken uit Helmond hebben een training ontwikkeld waarin partner en werknemer zich gezamenlijk bezinnen op hun persoonlijk ontwikkelingstraject. Verscheidene werknemers hebben de training al doorlopen.

Bedrijven doen naast salarisverhogingen steeds meer om hun werknemers vast te houden. Zelfs het alternatieve kerstpakket, een verwenweekeind in de Ardennen of zogenoemde healingdagen op de hei, zijn al geïntroduceerd. Recent hebben de werknemers binnen de Stichting van de Arbeid gevraagd meer geld vrij te maken voor de persoonlijke ontwikkelingsplannen voor werknemers, in ruil voor een beperktere loonsverhoging. Jeuken en Roncken spelen daar met hun praktijk O-LENG op in.

Hun training bestaat onder andere uit het met de partner vaststellen van prioriteiten in de combinatie werk en privé voor het persoonlijk ontwikkelingsplan. Tevens worden communicatie- en onderhandelingsvaardigheden verbeterd om zo samen met de partner de keuzes die zijn gesteld in de praktijk waar te blijven maken.

Thuis nemen partners daar te weinig tijd voor, terwijl het juist goed is om van tijd tot tijd tot bezinning te komen en samen na te denken over toekomstplannen. Enkele ondernemingen doen al mee aan de driedaagse cursus die over twee maanden wordt uitgesmeerd. Toch sturen ze hun werknemers niet zelf, maar die mogen dat zelf bepalen en zonodig de kosten, 3000 gulden, declareren. De Landelijke Huisartsen Vereniging, die de cursus ook in haar pakket opneemt, noemt de training net zo belangrijk als de medisch-inhoudelijke opleidingen.

Bedrijven krijgen steeds meer begrip voor de persoonlijke omstandigheden van het personeel. Dat heeft natuurlijk zakelijke redenen, want als een bedrijf wil dat een werknemer fit blijft en goed en voldoende presteert dan moet je daarvoor ook de condities creëren, stelt Jeuken. ,,Zeker in een tijd dat werk en privé steeds meer in elkaar overlopen.

Om die reden doet de levenspartner van een werknemer mee bij het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor beiden. ,,Vooral in de dienstensector is de combinatie van werk en privé steeds moeilijker, zo heeft onderzoek uitgewezen.

Het betrekken van de partner bij een persoonlijk ontwikkelingsplan vindt Jeuken efficiënt omdat het realiseren van zo’n plan in grote mate wordt beïnvloed door de omgeving.
Bovendien snijdt het mes aan twee kanten. Als je je persoonlijk goed voelt, profiteert daar niet alleen je baas van, maar ook de mensen in je privéleven.

Cursus werknemers; Partners doen mee bij persoonlijk ontwikkelingsplan,
persbericht ANP 26 -12-00, gepubliceerd in diverse bladen o.a.
Financieel Dagblad 28-12-00 en Utrechts Nieuwsblad 26-12-00.