Even voorstellen. Algemeen Bestuurslid Piet Jeuken

Kamerkrant voor Ondernemend Oost Brabant, November 2002Piet Jeuken is directeur van het in Helmond gevestigde O-LENG. Hij ontwikkelde een nieuw coachingsconcept voor het bedrijfsleven ter preventie van ziekte en burnout: Persoonlijke Ontwikkeling voor werk én privé. Ook als mediator bij arbeidsconflicten levert hij een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Bij de Kamer zet hij onder meer in voor de Zelfstandigen Zonder Personeel, de ZZP’ers.n

Sinds wanneer bent u lid van het Algemeen Bestuur?
“Sinds 1 januari 2002.”

Waarom heeft u zich verkiesbaar gesteld?
“Vooral om de belangen van de ZZP’ers mee te behartigen. Ik ben vice-voorzitter van FNV Zelfstandige bondgenoten, een belangenvereniging van 3.500 ZZP’ers. De Kamer van Koophandel is een belangrijk orgaan voor informatie en advies voor deze omvangrijke groep ondernemers. Van de 100.000 geregistreerde ondernemers in Oost Brabant is ongeveer 45 procent ZZP’er. Samen met mijn levenspartner heb ik zelf ook een eigen bedrijf.”

In welke commissie(s) heeft u zitting? Waarom juist deze commissie(s)?
“In de commissies Economische Zaken en Internationale Zaken. ZZP’ers hebben belang bij een sterke economische structuur en een stevige positie op de opdrachtenmarkt. De omzet van de Oost-Brabantse bedrijvigheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van export. De relatie met het bedrijfsleven in het buitenland is daarom ook van groot economisch belang.”

Wat ziet u als de sterke punten en wat als de zwakke punten van de economische regio Oost-Brabant?
“Sterk vind ik de centrale ligging tussen de stedelijke gebieden in Nederland (de Randstad), België (Antwerpen/Brussel) en Duitsland ( Ruhrgebied). Deze ligging is goed voor de economische groeipotenties van het Oost Brabantse bedrijfsleven.
Zwak vind ik het dreigend tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Dat komt doordat ook in Oost-Brabant de beroepsbevolking snel veroudert. Ervaren ouderen stromen uit, minder jongeren treden in.”

Wat ziet u als de belangrijkste, actuele zaken die de Kamer moet aanpakken?
“Ik zie twee belangrijke actuele taken. Allereerst aandacht voor de ZZP’ers door op maat gesneden seminars, voorlichtingsbijeenkomsten en publicaties. Ik vind het belangrijk dat de Kamer inspeelt op de flexibele positie op de arbeidsmarkt van zeer uiteenlopende groepen ZZP’ers. Deze groep werkt in voltijd, combineert het ondernemersschap met een deeltijdbaan of wisselt tussen ondernemersschap en loondienst. Daarnaast combineren vooral vrouwen werk en zorgtaken, anderen hebben een aanvullende uitkering.
Als tweede belangrijke taak zie ik permanente educatie van medewerkers en ondernemers in Oost-Brabant. Ik zou willen onderzoeken hoe de Kamer deze taak meer inhoud kan geven, samen met andere betrokken partijen.”

Paspoort
Naam: Piet Jeuken
Woonplaats: Helmond
Geboortejaar: 1942
Burgerlijke staat: verloofd en zeven kinderen
Werk/functie: directeur/eigenaar O-LENG
Nevenfunctie(s): vice voorzitter FNV Zelfstandige Bondgenoten; lid van het business netwerk Rhedo ( Regio Helmond-Eindhoven Dienstverlenende Ondernemingen); lid van de Groep Arbeidsverhoudingen van het Nederlands Mediation Instituut-NMI.