Werk – privé uit de kramp

Nieuwsbrief !  Baak Platform Professioneel Coachen VNO- NCW Management Centrum, Voorjaar 2005

De Duitse Judith Mair vindt dat het mooi is geweest. Het kantoor is geen pretpark.
Niks coach, de manager moet de baas zijn. Werk is niet leuk en bezieling is voor de vrije tijd.

Van de weeromstuit predikt de Française Corinne Maier de luiheid ( “Bonjour paresse ”). Mooie woorden van managers over werknemers als “het goud van de organisatie” vindt ze in strijd met de praktijk bij veel reorganisaties. Loop daarom op je werk de kantjes ervan af. Doe buiten je werk iets waarvoor je passie voelt, is haar credo.

En in Nederland?
Bij ons werden onlangs enkele onderzoeken gepubliceerd over hoe managers zichzelf zien en hoe hun medewerkers daar tegen aankijken. Wat blijkt? Managers denken veel te positief over zichzelf. Bijna alle managers denken hun medewerkers voldoende te stimuleren. Nog niet eenderde van de medewerkers is het daarmee eens.

Werk en privé zijn concurrenten en de combinatie is vaak een bron van spanning. Baasdenken schaadt het bedrijf. Want het loont om de relatie werk- privé uit de kramp te halen. Als het management de privé agenda van de medewerkers even serieus neemt als het organisatiebelang blijken deze als een speer te gaan voor het bedrijf. Het stelt eisen aan de flexibele stijl van leiding geven inclusief aandacht voor de eigen rol en persoon van de manager. Veel onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven die zo werken een grotere inzet en productiviteit oogsten. Ze hebben minder moeite met het werven en vasthouden van hun personeel en het ziekteverzuim is relatief laag. Een mooi succes voor de leidinggevenden.

Judith Mair zal het niet met me eens zijn en Corinne Maier is te cynisch geworden om erin te geloven. De Poolse dichter en Nobelprijswinnares voor literatuur WisŁawa Szymborska spreekt niet over management. Ze kiest wel stelling in haar gedicht
Het schrijven van een CV1 . Hieronder enkele strofen.

Wat moet je doen?
Je moet een aanvraag indienen
en bij die aanvraag een c.v. insluiten.

Ongeacht de lengte van het leven
moet het c.v. kort zijn.
……
Schrijf zo alsof je nooit met jezelf hebt gepraat
en ver uit je eigen buurt bent gebleven.
……
Daarbij een foto met één oor vrij.
Zijn vorm telt, niet wat het hoort.
Wat hoort het dan?
Het dreunen van de papiervernietigers.

Mooier kan ik het niet zeggen.

Piet Jeuken
www.o-leng.nl;
p.jeuken@o-leng.nl

1 Gedicht uit de bundel
De mensen op de brug
isbn 90 290 76127