Werk – privé uit de kramp

Nominatie voor Management Essayprijs 2005 gepubliceerd in “Managementjaar 2005, Visies op actuele thema’s” pagina 113-133, isbn: 90 5261 4857, december 2004

Door Piet Jeuken en Willie Roncken

Een mens is meer dan zijn werk. Werk en privé zijn concurrenten en de combinatie is een bron van spanning. De uitdaging is om deze concurrentie om te buigen naar een alliantie van belangen. Dat kan door het organisatiebelang en het persoonlijk belang van de medewerker gelijkwaardig te behandelen. Een manier daarvoor is om het Persoonlijk Ontwikkelingsplan -POP voor het werk

waarover sedert 2001 in CAO’s afspraken worden gemaakt, uit te breiden  tot het POP voor werk en privé. Jeuken en Roncken lichten dit door hen ontwikkelde HRM concept toe. Zij  baseren zich op literatuurstudie terzake, op interviews met 20 deskundigen in personeels management en op de ervaring in hun bedrijf O-LENG o.a. met het inschakelen van de levenspartners bij de opstelling van een POP voor werk en privé. Het is een staaltje van sociale innovatie dat naadloos aansluit bij de Levensloopregeling die binnenkort in Nederland geintroduceerd zal worden.

download Word document

Informatie over de Management Essayprijs
De Management Essayprijs heeft tot doel de ontwikkeling van denken en publiceren over managementonderwerpen te stimuleren op diverse terreinen als Organisatiekunde & Strategie, Commercieel management, Advisering, Persoonlijke Effectiviteit, Financiën , ICT en

Human Resources Management- HRM.

Uit een groot aantal inzendingen heeft de jury 15 essays voor de Management Essayprijs 2004 genomineerd. De O-LENG bijdrage Werk- Privé uit de kramp is één van de 15 genomineerden. Het artikel is opgenomen in de bundel “Managementjaar 2005” die eind 2004 is gepubliceerd door Uitgeverij Academic Service. Het essay handelt over Persoonlijke Ontwikkeling voor werk en prive,  de door ons ontwikkelde visie op HRM die we met O-LENG in de praktijk brengen.

De prijswinnaars zijn op 23 november 2004 bekend gemaakt tijdens een symposium
georganiseerd door De Baak op Landgoed de Horst in Driebergen.

De Management Essayprijs is een nieuwe prijs die met ingang van 2004 jaarlijks uitgereikt gaat worden. Het is een gezamenlijk initiatief van:

Academic Service, uitgeverij van managementboeken
Managementboek.nl, de gespecialiseerde internetboekhandel in management literatuur
De Baak, Opleidingscentrum van VNO-NCW

De bijdragen zijn beoordeeld door een jury die bestaat uit opinieleiders vanuit het Nederlands bedrijfsleven en specialisten in de verschillende vakgebieden:

  • Drs. Annegreet van Bergen, econoom en publiciste op het gebied van “Mens en Werk”
  • Prof.drs. Wessel Ganzevoort, hoogleraar Organisatiedynamiek en Innovatie UvA, partner KPMG
  • Drs. Ben Kuiken, hoofdredacteur business magazine Management Team
  • Drs. Ron Plattel, hoofdredacteur “Praktijkgidsen voor manager en ondernemer”, eigen adviespraktijk
  • Drs. Philip Waalewijn, hoofddocent Marketing en Strategie EU R’dam, eigen adviespraktijk
  • Prof.dr. Mathieu Weggeman, hoogleraar Innovatiemanagement TU Eindhoven, eigen adviespraktijk

De jury heeft de volgende beoordelingscriteria gehanteerd:

  • praktische toepasbaarheid
  • originaliteit/vernieuwing
  • actualiteit/relevantie
  • toegankelijkheid/leesbaarheid
  • argumentatief vermogen/theoretische onderbouwing
  • herkenbaarheid

www.managementessayprijs.nl